+90 312 292 4290 info@kasirgalabs.com

Mustafa Çavuş doktora eğitimine Rhode Island Üniversitesi’nde devam ediyor

Mustafa Çavuş, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi‘nde Bilgisayar Mühendisliği bölümündeki yüksek lisansını tamamladı. 21 Ocak 2015 tarihinden bu yana doktora programına Doç. Dr. Reşit Şendağ danışmanlığında Rhode Island Üniversitesi‘nde devam etmekte ve Bilgisayar Mimarisi konusu üzerinde...

Hasan Hassan Carnegie Mellon Üniversitesi’nde stajda

Hasan Hassan Carnegie Mellon Üniversitesi‘nde araştırmacı öğrenci olarak staja başladı. 9 aylık (Ocak – Eylül 2015) staj boyunca SAFARI grubu ile beraber yüksek performanslı ve düşük enerji tüketimli bellek sistemleri üzerinde araştırma...